Về EcoWipes

Chúng tôi là ai?

Được thành lập vào năm 2010, EcoWipes là một thành viên của Tập đoàn ATECO, kể từ khi thành lập đã phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm khăn ướt chăm sóc trẻ em chuyên dụng.

Tại EcoWipes, chúng tôi tập trung vào việc giúp bạn với tư cách là khách hàng tăng sản lượng, nhãn hiệu riêng của bạn. Chúng tôi phát triển các cải tiến chất lượng cao nhất để làm cho sản phẩm của bạn có tính cạnh tranh và hấp dẫn.

Cơ sở sản xuất đặt tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ecowipes là một trong những nhà máy hiện đại nhất Việt Nam. Sản phẩm của Ecowipes được bán trên toàn thế giới, thông qua các công ty con hoặc nhà phân phối đã thành lập. Ecowipes giúp bạn đóng góp vào một thế giới lành mạnh hơn.

YOUR BRAND SUCCESS IS OUR GREATE HONOR!

we . world . wipes
EcoWipes tập trung vào việc giúp bạn với tư cách là khách hàng tăng sản lượng, nhãn hiệu riêng của bạn. EcoWipes phát triển các cải tiến chất lượng cao nhất để làm cho sản phẩm của bạn có tính cạnh tranh và hấp dẫn.

Giá Trị

Ecowipes là một công ty trẻ tuổi, hiện đại, tập trung vào sản xuất nhãn hiệu riêng, được thành lập vào năm 2010 bởi các chuyên gia với 12 năm kinh nghiệm.

Sứ Mệnh

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu với chất lượng sản phẩm cao nhất, tạo cơ hội phát triển trên thị trường quốc tế và hợp tác với khách hàng để mang đến những ý tưởng đổi mới giúp cuộc sống thoải mái và dễ dàng.

Tầm Nhìn

Xây dựng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho mọi nhà. Ecowipes không ngừng tập trung vào việc đổi mới và đưa vào hành động thông qua các chương trình và tập trung vào quản lý môi trường, các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội.